Firma ŠIMÁK Plzeň vznikla v roce 1993 na základech dřívější spolupráce s fy. HBS Dachau (od r. 1991). Jedná se o ryze českou firmu bez cizí kapitálové účasti a finančního vázáni na zahraniční partnery.

Naše firma se zabývá technologiemi obloukového přivařování svorníků (svorníkovým přivařováním) za použití svařovací techniky fy. HBS Bolzenschweiß - Systeme GmbH Dachau, a to na všech úrovních jako výrobce tzn. ruční přístroje, stolní zařízení, TKM automatické systémy.

Technologie svorníkového přivařování je možné velmi zjednodušeně charakterizovat jako přivařování různých kovových komponentů (svorníků - šroubů, matic, kolíků, elektrokontaktů atd.) k základnímu kovovému materiálu. Podstatou je vytvoření svařovacího oblouku přímo mezi těmito částmi a kovovým základním materiálem a jejich následné spojení po natavení. Jde o vysoce progresivní, velmi úspornou metodu používanou běžně desítky let v celém hospodářsky vyspělém světě.

Nabízíme komplexní činnost jako je prodej, poradenství, servis, zhotovování vzorků a okrajově i výroba, např. výroba prototypů nebo malých výrobních sérií pro naše zákazníky. Jsme výhradním zástupcem fy. HBS Bolzenschweis-Systeme GmbH Dachau, SRN v České republice a služby, které poskytujeme jsou ve stejném rozsahu jako služby tohoto výrobce. Prioritami naší práce jsou: odbornost, komplexnost, rychlost, flexibilita a maximální spokojenost našich obchodních partnerů.

Cílem firmy ŠIMÁK Plzeň je dodávat českým firmám ekonomicky výhodnější technologie a výrobní prostředky, které svou koncepcí a vlastnostmi našim firmám a výrobcům skutečně pomohou k lepším výrobním a kvalitativním výsledkům.